اسلام پرسش و پاسخ دراز کردن پاها بطرف قبله

دین‌دارى؛ حق یا تكلیف انسان؟. نماز شأن و منزلت بزرگی در اسـلام دارد، و رکن دوم از ارکان اسلام است که اسلام بنده صحیح و درست نمی شود مگر با ادای آن، و اینکه کسالت در آن از صفات منافقین است، و تـرک آن کفر و گمراهی و خـروج از

2023-01-30
    اتروش بالانجليزي
  1. امضا شده : ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ ۱۷:۴۵:۲۸
  2. مکان نماز گزار
  3. امضا شده : ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۱۶:۱۳:۱۴
  4. صفحه اصلی